Voorwaarden Wedstrijd “Win een aankoopbon van € 15”

Reglement wedstrijd “Win één van de vier aankoopbonnen ter waarde van 15,00 euro elk”

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Win één van de vier aankoopbonnen ter waarde van 15,00 euro elk” georganiseerd door PARFUMERIE BERTON NV met maatschappelijke zetel te: Ieperstraat 118 – 8930 Menen – België. Het gaat over een wedstrijd die plaats heeft in de winkelpunten.

Het is een wedstrijd met aankoopverplichting.

De wedstrijd loopt van donderdag 28 september 2017 t.e.m. zaterdag 30 september en staat open

voor alle natuurlijke personen die in België en Frankrijk verblijven. De winnaars worden gekozen, op 9 oktober 2017, door Berton Philippe, en ontvangen een persoonlijke uitnodiging om de aankoopbon te komen afhalen via postbrief.

De deelname aan de wedstrijd gebeurt door, na de aankoop, één wedstrijdformulier in te vullen en daarna te deponeren in de voorziene urne.  Enkel correct ingevulde deelname formulieren komen in aanmerking voor de wedstrijd.

Deelname kan meermaals.  Ieder bezoek met aankoop geeft recht op 1 deelname.

PARFUMERIE BERTON NV heeft het recht om de prijs in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van zijn/haar naam, contactgegevens evenals van foto’s genomen tijdens en na de overhandiging

van de prijs, en dit voor promotionele doeleinden. Deelnemers kunnen ten allen tijden hun gegevens

aanpassen of zich uitschrijven.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer formeel dat ze zijn/haar toestemming geeft voor het gebruik van de verstrekte gegevens voor identificatie om zijn/haar te contacteren indien zij de winnaar is, zijn/haar naam en foto gepubliceerd en bekendgemaakt kan worden aan het publiek en gebruikt kan worden in alle communicatie van PARFUMERIE BERTON NV.

De prijs kan niet worden geruild voor geld.

PARFUMERIE BERTON NV behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor

vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de

mogelijkheid tot het winnen van een prijs. PARFUMERIE BERTON NV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

PARFUMERIE BERTON NV behoudt zich de mogelijkheid voor om het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen. Het nieuwe reglement zal dan het huidige vervangen en vanaf dat moment van kracht zijn.

De organiserende onderneming behoudt zich bovendien de mogelijkheid voor om op ieder moment over te gaan tot de onmiddellijke stopzetting of afschaffing, zonder zijn/haar beslissing te moeten motiveren, en zonder dat zijn/haar hiervoor enige vergoeding kan worden aangerekend.

De organiserende onderneming kan één of meerdere dagen annuleren als blijkt dat er fraude werd gepleegd, onder welke vorm dan ook in het kader van de deelname aan het spel of van de bepaling van de winnaars.